<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d1434419682781961465\x26blogName\x3ddamn+me.\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://nazsparkles.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://nazsparkles.blogspot.com/\x26vt\x3d-919980382948091033', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
FAIRYLAND;
Diary
Known
loves
Belongs
+ follow Dashboard
Night is a cool night .
Tuesday, 5 June 201210:04

ASSALAMUALAIKUM.


okey abaikan muka yg comel di atas. sengaja gedik nak hapdet jugak walaupun tengah pagi dah kan *gosok mata* uhuk uhuk. hey! sejak mama abah zyra pegi umrah ni zyra memang suka tidur lewat. haish apa nak jadi  ? ;\

suka sangat nak menternak eyebag supaya dia terus ke dalam dan mendalam serta dalam dan tersangat dalam dalam sampai kaler hitam. habis comel lah tu boleh nak ada mata panda yg cool pulak kan -.- 

ehh ehh btw, tengok kontra muka zyra dekat atas. ahhhh macam negro dah kan? ni semua netball punya kes! aaa sumpah menyesal k menyesal! tangan pon dah kaler lain langsung tak sehati berdansa dengan muka, kaki dan selain lainnya! uwaaaa *reyau tonggek-tonggek*

nak pakai apa bagi kulit sewarna ehh? i mean bukan nak bagi putih, just nak bagi warna sehati sejiwa macam dulu. tongtong misss aleydii okeng? eh dah lari tajuk ni -.- 

p/s: dah semua pukul satu pagi dah kot asal ngadap menda alah ni lagi? pergi ah tidur. tata nunyte :-*